Lắp đặt thang máy gia đình tại trường liên cấp Edison Schools( trong Ecopark)

Giao hàng và lắp đặt hệ thống thang máy tại trường phổ thông liên cấp Edison Schools( trong Ecopark). Trường học chất lượng cao với hàng hoạt tiện nghi và các sân vườn học tập, giải trí rộng dãi chuẩn sao

Đánh giá post