Tag: thang mini gia đình

Thang máy Mitsubishi 350kg

Khi nói đến thang máy gia đình hầu hết khách hàng đều hướng vê mitsubishi. Không phải ngẫu nhiên cái tên mitsubishi được nhắc nhiều đến thế đặc biệt …